Rreth nesh

site by: mandarina.agency

METALEKS – Është fabrika më me renome për prodhimin e konstruksioneve metalike dhe prodhime tjera prej hekuri e themeluar që  në vitin 1997, në Tetovë. Prej fillimit të punës filluan edhe sukseset e kësaj kompanie të karakterizuar nga  sasia dhe kualiteti i produkteve, lloji i asortimentit, përmbushja e plotë e  kërkesave dhe nevojave të konsumatorvë tanë. Gjatë veprimtarisë tonë shumëvjeçare gradualisht kemi zgjëruar prodhimin tonë dhe njëkohësisht personelin e specializuar duke filluar prej Inxhinierëve të maqinerisë, mjeshtërve specifik me përvojë të madhe dhe personelit të kualifikuar për administrimin,menaxhimin e prodhimtarisë dhe kompanisë në përgjithësi. Që  nga themelimimi  kemi arritur sukses të veçantë në leminë e prodhimeve të konstrukcioneve dhe produkteve tjera metalike. Vazhdimisht kemi avancuar procesin e punës sonë duke respektuar në mënyrë strikte tre (3) fazat e prodhimit të paraqitura më poshtë:

  • Planifikimi

Metaleks posedon vizion të qartë në lidhje me planifikimin dhe zbatimin e kërkesave specifike të klientëve,gjithmonë duke i qëndruar besnik kualitetit dhe afateve të caktuara.

  • Dizajnimi

Posedojmë ekip mjaft të kualifikuar për dizajnimin,pregaditjen e skemave grafike mjaft moderne për të gjitha produktet në veçanti.Duke përmbushur kërkesat dhe shijet e konsumatorëve të shumtë në mënyrë strikte.

  • Prodhimi

Metaleks identifikohet me gamë të gjërë të strukturave metalike, krevatëve, karrikeve, tavolinave, bankave shkollore të pregaditura me mjeshtëri nga inxhinierët tanë dhe ekipi plotësues. Makineritë tona mundësojnë prodhim në sasi shumë të mëdha dhe me kualitet të jashtëzakonshëm.

Ndërmarrja jonë mbulon një treg mjaft të gjërë, duke furnizuar blerësit me shumicë dhe pakicë në tregun e Maqedonisë dhe shtetet fqinje si më poshtë.

  • Kosovë
  • Shqipëri
  • Sërbi
  • Mal i Zi
  • Greqi
  • Itali
  • Rumuni

Prodhimet tona mund t’i bleni në ndërmarrjen tonë në Tetovë. Gjithashtu pranojmë porosi të ndryshme nga të  gjitha prodhimet tona me dimensione dhe dizajn  sipas dëshirës suaj.