За Нас

site by: mandarina.agency

MЕТАЛЕКС – фабрика за производство на метални конструкции и други метални производи. Претпријатието е формирано во 1997 година во Тетово.Од почетокот на работата,почнаа и успесите на ова фирма,вклучувајќи голем квантитет и квалитет на производите,разни асортименти, исполнување на барањата и потребите на нашите потрошувачи. Почнувајќи од почетокот до денеска, нашата фирма го зголемила својата дејност и бројот на вработените,почнувајќи од машински инжиниери,искусни мајстори и друг кваликуван персонел.
За време на процесот на производство ние строго го почитуваме 3- Phase концептот што вклучува

  • Планирање

Металекс има визија за планирање и извршување на потребите на клиентите со многу висок квалитет и почитување на дефинираните рокови

  • Дизајн

Ние поседуваме многу мотивирана и кваликувана работна екипа за подготовка и модерно дизајнирање на шеми за секој производ поединечно.Ова фаза ни овозможува на нас и клиентот да имаме поконкретна слика за продуктот.

  • Производство

Металекс е идентификуван со голем асортимант на метални структури, рамки за кревети,столици,маси и школски маси производени од нашиот квалификуван тим.Машините што ги поседуваме ни овозможуваат производсто во големи количини и квалитет.
Истотака сега сме активни освен во Македонија и во регионот вклучувајќи го:

  • Koсово
  • Албанија
  • Србија
  • Црна Гора
  • Грција
  • Италија
  • Романија

Нашите производи можат да се испорачат во нашите канцеларии во Тетово или со помош на нашите контакт емаили.Нарачките можат да бидат со разни димензии и дизајн врз барањата на клиентот.